Handtassen op maat

Lees meer

Boeken op maat

Lees meer

Een plaats op het web?

Lees meer

Wij houden van vakwerk...

Lees meer

Code is mijn tweede taal

Lees meer

In deze schoenen wil je wel staan

Lees meer

Automatisch vertalen

NIEUW: Automatisch vertalen 

Je site bevat heel wat teksten in het Nederlands (of in een andere taal) die moeten worden vertaald? Dat vormt geen enkel probleem meer met Crowl Translate. Terwijl je een tekst invoert of een Word-document uploadt in de backend, kan je de tekst simultaan laten vertalen in de meest gangbare Europese talen, maar ook in een aantal andere talen waaronder Chinees. Om vertraging bij het vertalen te voorkomen, gebeurt de vertaling in de backend en niet op het moment dat een bezoeker je site of webpagina's bezoekt. Zo kan je de teksten op elk moment nog aanpassen of bijwerken.   

Lees meer over de ondersteunde talen:  Lees meer

FRANCAIS
Votre site comporte beaucoup de texte en néerlandais (ou dans une autre langue) qui doit être traduit ? Ce n'est plus un problème avec Crowl Translate. Lorsque vous saisissez un texte ou téléchargez un document Word dans le backend, vous pouvez faire traduire le texte simultanément dans les langues européennes les plus courantes, mais aussi dans un certain nombre d'autres langues, dont le chinois. Afin d'éviter tout retard dans la traduction, celle-ci est effectuée en arrière-plan et non lorsqu'un visiteur se rend sur votre site ou vos pages web. De cette façon, vous pouvez toujours ajuster ou mettre à jour les textes à tout moment.   
ENGLISH
Your site has a lot of text in Dutch (or another language) that needs to be translated? That's no longer a problem with Crowl Translate. As you enter a text or upload a Word document in the backend, you can have the text simultaneously translated into the most common European languages, but also into a number of other languages, including Chinese. In order to avoid any delay in translation, the translation is done in the backend and not when a visitor visits your site or web pages. This way, you can still adjust or update the texts at any time.   
DEUTSCH 
Ihre Website enthält viel Text in Niederländisch (oder einer anderen Sprache), der übersetzt werden muss? Mit Crowl Translate ist das kein Problem mehr. Wenn Sie im Backend einen Text eingeben oder ein Word-Dokument hochladen, können Sie den Text simultan in die gängigsten europäischen Sprachen, aber auch in eine Reihe anderer Sprachen, einschließlich Chinesisch, übersetzen lassen. Um Verzögerungen bei der Übersetzung zu vermeiden, erfolgt die Übersetzung im Backend und nicht erst, wenn ein Besucher Ihre Website oder Webseiten besucht. Auf diese Weise können Sie die Texte jederzeit anpassen oder aktualisieren.   
中文
 您的网站包含大量需要翻译的荷兰语(或其他语言)的文本?有了Crowl Translate,这就不再是一个问题了。当你在后台输入一个文本或上传一个Word文档时,你可以将该文本同时翻译成最常见的欧洲语言,也可以翻译成其他一些语言,包括中文。为了避免翻译的延迟,翻译是在后台进行的,而不是在访问者访问你的网站或网页时进行。这样,你仍然可以在任何时候调整或更新文本。  
РУССКИЙ
На вашем сайте много текста на голландском (или другом языке), который необходимо перевести? Это больше не проблема с Crowl Translate. Когда вы вводите текст или загружаете документ Word в бэкенд, вы можете перевести его одновременно на самые распространенные европейские языки, а также на ряд других языков, включая китайский. Чтобы избежать задержки перевода, перевод выполняется в бэкенде, а не тогда, когда посетитель заходит на ваш сайт или веб-страницы. Таким образом, вы сможете в любой момент скорректировать или обновить тексты.   

Oplossingen voor webdesign

Wat zeggen onze klanten & vrienden?

Jacques D en Anne D.

Liesbeth en Kris zijn innovatief in hun creaties en prettig-empathisch-volhoudend in de aanpak van hun projecten. Ze verstaan de kunst om op maat en met een vakkundig meesterschap, enthousiast kennis over te dragen.

David T.

Een overvloed aan kennis, die met passie en een ongebreidelde liefde voor het vak samengebracht wordt tot een kwalitatief product, om daarna nog eens extra overgoten te worden met een warme "Limburgse" gezelligheid. En dat laatste is iets waar ik als geboren en getogen Limburger toch recht-van-oordeel over heb, me dunkt ?

Voila, ik kan Liesbeth en Kris van Books&Bags niet op een andere manier omschrijven.

Als je de kans hebt, en je bent op zoek naar een product dat in hun expertise past, neem dan zeker eens de tijd om met een van hen (of allebei) een babbeltje te slaan. Ik garandeer u dat alles, wat hierboven beschreven staat, duidelijk zal worden.

Zo gaat dat nu eenmaal bij mensen die doordrongen zijn van datgene wat ze graag doen.

Ed S.

Toen we nog onderwijscollega's waren viel Liesbeth meteen op door haar enorme betrokkenheid bij het welzijn van de leerlingen. Verder was ze een uitmuntende lerares. Later bleek ook nog een ander talent op de voorgrond te komen binnen het domein van de handvaardigheid met het materiaal leder.

Kris was en is zo'n talentrijk man dat hij eigenlijk van alle markten thuis is. Hij is niet alleen de taalkundige en historicus maar eveneens een begenadigd muzikaal man en een computerwizard met daarnaast een meer dan gemiddelde in interesse voor stripverhalen. En last but not least ook meer dan een gemiddelde doe-het-zelver qua renovatiewerken. Beiden gaan ze steeds met volle overgave en passie ervoor om hun doelen te bereiken.

Lisa S.
Liesbeth was mijn (zeer gepassioneerde) leerkracht in het tweede middelbaar. We hadden meteen een klik en zijn steeds contact blijven houden. Tijdens mijn studies Journalistiek startte ze met haar prachtige Uit De Naad en interviewde ik haar hierover. Ze maakte ook een stijlvolle armband en sleutelhanger voor me, op maat gemaakt en met de grootste zorg. Liesbeth is super in alles wat ze doet en doet het vooral met 200% volle goesting. Bovendien is ze ook gewoon een enorm sociale en vlotte dame waarbij je je meteen op je gemak voelt.
Ivan M.
Ik ken Kris en Liesbeth nu ongeveer 17 jaar. Ik ontmoette Kris de eerste keer in de avondschool. Hij gaf er toen les in Adobe Flash. We bleven contact houden en in al die jaren heb Ik Kris, maar ook Liesbeth enorm zien groeien in hetgeen waar ze zo goed in zijn. Beiden zijn zo gepassioneerd en vol overgave met hun vak bezig. We zouden zeggen: “Dat het niet normaal is.” Het is een streling voor het oog om hen bezig te zien. Ze leveren dan ook prachtig werk. Het zijn niet alleen buitengewoon getalenteerde vakmensen, maar ook geweldig warme mensen.
Marc D.
In 2010 heb ik Kris leren kennen als webontwikkelaar voor mijn website. Deze werd door hem volledig op maat geprogrammeerd en was toen al zeer innovatief. Door zijn enorme ervaring, talent en passie voor het vak creëerde hij dan ook een meesterwerk voor ons bedrijf. Ook weten we zijn perfecte service en updates van het programma te waarderen.
Contacteer ons Bel me op 0497 94 40 81 Boeken kopen
Afrekenen