Handtassen op maat

Lees meer

Boeken op maat

Lees meer

Een plaats op het web?

Lees meer

Wij houden van vakwerk...

Lees meer

Code is mijn tweede taal

Lees meer

In deze schoenen wil je wel staan

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Al onze facturen moeten uiterlijk binnen de 7 dagen na de factuurdatum betaald worden met vermelding van het factuurnummer! Wanneer het bestelde product reeds is afgeleverd, dient de betaling contant of meteen te gebeuren. Bij laattijdig betalen kan een toeslag van 10% op het totaalbedrag worden geëist met een minimum van €20. Gelieve ons bij eventuele fouten meteen na ontvangst van het factuur te verwittigen.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan uw computers (onder welke vorm ook) en/of klanten- en/of inkomstenverlies opgelopen door het gebruik van het geleverde product. U bent als klant verantwoordelijk voor het gebruik van het geleverde product en de gevolgen daarvan.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met de hardware, de software en/of malafide software (o.a. virussen) op de computers waarop het geleverde product wordt gebruikt.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dataverlies tengevolge van onoordeelkundig gebruik, hardwarematige problemen of een update van het computersysteem waarop het product wordt ingezet.
 5. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de software en alle gevolgen door het gebruik ervan liggen bij de klant.
 6. Wij dragen geen verantwoordeijkheid voor de auteursrechten of de correctheid van de informatie die in de databank of het systeem wordt ingevoerd.
 7. De software wordt geleverd as-is, in de staat waarin hij zich bevindt. We zijn niet verantwoordelijk voor aanpassingen die door derden of door de klant worden aangebracht. De correcte werking is afhankelijk van de werking van de webserver, de databanksoftware en de middleware-scriptingtaal. De naam van de originele auteur moet ten allen tijd bewaard blijven. De code mag enkel voor het gestelde doel gebruikt worden en niet worden doorverkocht of gepubliceerd.
 8. De software wordt geleverd as-is, in de staat waarin hij zich bevindt.
 9. Aanpassingen aan de middleware (ASP, PHP, MySQL) dienen steeds door of in overleg met de oorspronkelijke ontwikkelaar te worden gedaan tenzij contractueel andere bepalingen en overeenkomsten zijn vastgelegd.
 10. De correcte werking is afhankelijk van de werking van de webserver, de databanksoftware en de middleware-scriptingtaal.
 11. Eventuele bugs in het CMS worden verholpen door de ontwikkelaar voor zover ze niet veroorzaakt worden door het gebruik van een oude of incompatibele browser..
 12. De aansprakelijkheid van Books and Bags BV voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.
 13. Books and Bags BV is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.
 14. Books and Bags BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België.
 15. Bij niet-betaling conform de gemelde voorwaarden wordt de toegang tot de site of applicatie afgesloten. Heractivering kan een meerkost met een minimum van een derde van de totaalkost met zich meebrengen.
 16. Books and Bags BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

Dank bij voorbaat.

Bijkomende bepalingen

Alle door Books & Bags aan consumenten geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Onderstaande bedingen gelden ook voor consumenten voor zover ze niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van de wet, in welk geval enkel de met de wet strijdige bepalingen vervallen.

Bij goedkeuring van deze offerte betaalt de klant 50% van het totaalbedrag op vermeld rekeningnummer. De werken starten bij ontvangst van dit bedrag.

Sommige producten zijn door de producent gewaarborgd tegen fabricatiefouten, maar niet tegen normale sleet ten gevolge van een normaal gebruik, noch tegen een verkeerd gebruik van het product.

De aansprakelijkheid van Books & Bags voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Books & Bags is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.

Books & Bags kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België.

Books & Bags kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

Oplossingen voor webdesign

Wat zeggen onze klanten & vrienden?

Jacques D en Anne D.

Liesbeth en Kris zijn innovatief in hun creaties en prettig-empathisch-volhoudend in de aanpak van hun projecten. Ze verstaan de kunst om op maat en met een vakkundig meesterschap, enthousiast kennis over te dragen.

David T.

Een overvloed aan kennis, die met passie en een ongebreidelde liefde voor het vak samengebracht wordt tot een kwalitatief product, om daarna nog eens extra overgoten te worden met een warme "Limburgse" gezelligheid. En dat laatste is iets waar ik als geboren en getogen Limburger toch recht-van-oordeel over heb, me dunkt ?

Voila, ik kan Liesbeth en Kris van Books&Bags niet op een andere manier omschrijven.

Als je de kans hebt, en je bent op zoek naar een product dat in hun expertise past, neem dan zeker eens de tijd om met een van hen (of allebei) een babbeltje te slaan. Ik garandeer u dat alles, wat hierboven beschreven staat, duidelijk zal worden.

Zo gaat dat nu eenmaal bij mensen die doordrongen zijn van datgene wat ze graag doen.

Ed S.

Toen we nog onderwijscollega's waren viel Liesbeth meteen op door haar enorme betrokkenheid bij het welzijn van de leerlingen. Verder was ze een uitmuntende lerares. Later bleek ook nog een ander talent op de voorgrond te komen binnen het domein van de handvaardigheid met het materiaal leder.

Kris was en is zo'n talentrijk man dat hij eigenlijk van alle markten thuis is. Hij is niet alleen de taalkundige en historicus maar eveneens een begenadigd muzikaal man en een computerwizard met daarnaast een meer dan gemiddelde in interesse voor stripverhalen. En last but not least ook meer dan een gemiddelde doe-het-zelver qua renovatiewerken. Beiden gaan ze steeds met volle overgave en passie ervoor om hun doelen te bereiken.

Lisa S.
Liesbeth was mijn (zeer gepassioneerde) leerkracht in het tweede middelbaar. We hadden meteen een klik en zijn steeds contact blijven houden. Tijdens mijn studies Journalistiek startte ze met haar prachtige Uit De Naad en interviewde ik haar hierover. Ze maakte ook een stijlvolle armband en sleutelhanger voor me, op maat gemaakt en met de grootste zorg. Liesbeth is super in alles wat ze doet en doet het vooral met 200% volle goesting. Bovendien is ze ook gewoon een enorm sociale en vlotte dame waarbij je je meteen op je gemak voelt.
Ivan M.
Ik ken Kris en Liesbeth nu ongeveer 17 jaar. Ik ontmoette Kris de eerste keer in de avondschool. Hij gaf er toen les in Adobe Flash. We bleven contact houden en in al die jaren heb Ik Kris, maar ook Liesbeth enorm zien groeien in hetgeen waar ze zo goed in zijn. Beiden zijn zo gepassioneerd en vol overgave met hun vak bezig. We zouden zeggen: “Dat het niet normaal is.” Het is een streling voor het oog om hen bezig te zien. Ze leveren dan ook prachtig werk. Het zijn niet alleen buitengewoon getalenteerde vakmensen, maar ook geweldig warme mensen.
Marc D.
In 2010 heb ik Kris leren kennen als webontwikkelaar voor mijn website. Deze werd door hem volledig op maat geprogrammeerd en was toen al zeer innovatief. Door zijn enorme ervaring, talent en passie voor het vak creëerde hij dan ook een meesterwerk voor ons bedrijf. Ook weten we zijn perfecte service en updates van het programma te waarderen.
Contacteer ons Bel me op 0497 94 40 81 Boeken kopen
Afrekenen